12. Sınıf 1. Dönem Konuları – Doğru Tercihler

12. Sınıf 1. Dönem Konuları

MEB’in yaptığı açıklamaya göre 2023 YKS ‘de;

TYT ‘de 9. sınıfın konuları,  10. sınıfın konularından sorulacak
AYT’de ise 11. sınıfın konuları ve  12. sınıfın sadece 1. dönem konularından sorumlu olacaklardır.

Aşağıda 12. Sınıf 1. dönem konularını görebilirsiniz.

12. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Trigonometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. Sınıf Fizik 1. Dönem Konuları
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
12. Sınıf Kimya 1. Dönem Konuları
Kimya ve Elektrik
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
Anorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem Konuları
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılık ve Enerji
Fotosentez
Kemosentez
Hücresel Solunum
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Konuları
Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
Küçürek (Minimal) Hikâye
Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri,
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiiri
12. Sınıf  Tarih 1. Dönem Konuları
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya
Millî Mücadele
Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı
12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem Konuları
Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri