2021 TYT Puanı Kaç Yıl Geçerli? – Doğru Tercihler

2021 TYT Puanı Kaç Yıl Geçerli?

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar isterlerse 2022-TYT’ye katılmayabilirler. Bu adayların 2021 TYT puanları 2022’de TYT’ ye giren adayların puanları içinde tekrar değerlendirilerek nihai TYT puanları oluşturulur. YKS puanı hesaplanırken nihai TYT puanları kullanılır. Eğer 2021 TYT puanınız 200 ün üzerindeyse, başvuru sırasında TYT oturumuna katılmayacağınızı belirtebilir ve 70 TL az ödersiniz.

İsterseniz 2022 TYT oturumuna katılabilirsiniz. Bu durumda 2021 ve 2022 TYT puanlarınızdan hangisi yüksekse YKS puanınızın hesaplanmasında o kullanılır…

Bizce daha çok çalışın ve 2020 TYT oturumuna katılıp puanınızı yükseltin…

2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022 -TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022 -TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

1. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2022 -TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022 -TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2021-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

3. Hem 2021-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2022 -TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2022 -TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

4. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2022 -TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2022 -TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

5. Bütün adayların başarı sıraları, 2020-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.  * Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

6. 2022 -TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.