2021 YKS KONULARI

2020 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları

2020 TYT Türkçe konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

KONULAR
1) Sözcük Anlamı 11) Yazım Kuralları
2) Söz Yorumu 12) Noktalama İşaretleri
3) Deyim ve Atasözü 13) Sözcüğün Yapısı
4) Cümle Anlamı 14) Sözcük Türleri
5) Cümle Yorumu 15) Fiiller
6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri 16) Sözcük Grupları
7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce 17) Cümlenin Ögeleri
8) Paragrafta Yapı 18) Cümle Türleri
9) Paragrafta Yardımcı Düşünce 19) Anlatım Bozukluğu
10) Ses Bilgisi

TYT’de sorulan Türkçe sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Konular 2016 YGS 2017 YGS 2018 TYT 2019 TYT
Sözcükte Anlam 3 3 3 4
Cümlede Anlam 7 7 7 3
Paragrafta Anlam 22 22 22 21
Ses Bilgisi 1 3 3 1
Dil Bilgisi 3 1 1 7
Anlatım Bozukluğu 2 1 1
Yazım Kuralları 1 2 2 2
Noktalama İşaretleri 1 1 1 2
TOPLAM 40 40 40 40