Meslekler

Yabancı Diller MYO

Yabancı Diller Yüksekokulunun temel amacı, öğrencilerine İngilizce dil eğitimi vererek öğrencilerin akademik çalışmaları ve mesleki yaşamlarında bu dili günümüzde yabancı dil eğitiminde uluslar arası düzeyde uygulanan kalite koşulları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla; Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi kapsamında belirlenmiş öğrenim öğretim ölçme değerlendirme ile ilgili amaç ve hedefler, profesyonel bir akademik ve idari yönetim tarafından yüksekokul müfredatı kapsamında uygulanmaktadır. Hazırlık okulunda öncelikle genel ve akademik İngilizce daha sonra sürekliliği sağlamak amacıyla  eğitim dili İngilizce olan ilgili fakülte ve bölümlerinin lisans ve lisans sonrası düzeylerdeki İngilizce gereksinimlerini karşılayan mesleki İngilizce programları hazırlanmıştır.

Sonuç olarak, Hazırlık Eğitimi ve 2547 sayılı kanunun 5/i maddesi çerçevesinde, Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar lisans programlarında verilen zorunlu “Temel Yabancı Dil” , “İleri Yabancı Dil” ve “Mesleki Yabancı Dil” dersleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.